Logo Żłobka Miejskiego w Leżajsku

Informacja o dofinansowaniu z programu Maluch+

Misja

Misja Żłobka Miejskiego w Leżajsku:

 

Uśmiechniete, skaczące dzieci

 

„Dzieciństwo dla każdego z nas jest fundamentem

 na którym opieramy się w dorosłym życiu”

 

 • Tworzymy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi
 • Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo oraz optymalne warunki dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości
 • Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci
 • Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
 • Tworzymy warunki do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności
 • Tworzymy warunki do wspólnej, kreatywnej i zgodnej zabawy
 • Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości
 • Chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata. Pomagamy im stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych
 • Staramy się, aby Wychowankowie potrzebujący pomocy znajdowali oparcie w opiekunkach i specjalistach
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
 • Analizujemy i oceniamy efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia się

 

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij