Logo Żłobka Miejskiego w Leżajsku

Informacja o dofinansowaniu z programu Maluch+

Rekrutacja

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego w Leżajsku

1.     Zapisy dzieci do Żłobka odbywają się przez cały rok. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku.

2.     Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w Żłobku zobowiązani są do złożenia u Dyrektora kompletnej, prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka".

3.     Przyjęć dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor.

4.     Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe w mieście Leżajsk.

5.     W przypadku liczby zgłoszeń do Żłobka większej od liczby miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

a)     których rodzeństwo uczęszcza już do żłobka,

b)    obojga rodziców/opiekunów lub rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko, pracujących lub uczących się w systemie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,

c)     z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),

6.     Dzieci spoza Leżajska mogą korzystać z opieki Żłobka wyłącznie w sytuacji gdy występują wolne miejsca, nie wykorzystane przez dzieci zamieszkałe w Leżajsku.

7.     Dyrektor prowadzi rejestr złożonych w Żłobku „Kart zgłoszeń dziecka do Żłobka".

8.     Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci w ciągu roku, w sytuacji występowania wolnych miejsc.

9.     Liczba dzieci w Żłobku dostosowana jest do obowiązujących przepisów prawa.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij