Logo Żłobka Miejskiego w Leżajsku

Informacja o dofinansowaniu z programu Maluch+

Postępowanie w przypadku niepokojących objawów chorobowych u dziecka

  • W przypadku niepokojących objawów chorobowych dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką wyznaczonej osoby lub wyznaczonym miejscu w sali z zapewnieniem min. 1,5 m odległości od innych osób.
  • Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o niepokojących objawach chorobowych u dziecka i konieczności pilnego odebrania go ze żłobka.
  • Sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij