Logo Żłobka Miejskiego w Leżajsku

Informacja o dofinansowaniu z programu Maluch+

RODO

Klauzula dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji niedostępnej lub skargą na brak zapewnienia dostępności

Pobierz plik (PDF, 0.39 MB)

Klauzula dla stażystów, studentów, których dane osobowe są przetwarzane w związku z odbywaniem stażu i praktyki

Pobierz plik (PDF, 0.39 MB)

Klauzula dla osób składających wniosek o dostęp do informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, pismo ogólne, skargi, wnioski i petycje

Pobierz plik (PDF, 0.39 MB)

Klauzula dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z udzieleniem zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych (o wartości mniejszej niż 130.000 zł netto)

Pobierz plik (PDF, 0.39 MB)

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pobierz plik (PDF, 0.39 MB)

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z umową zlecenie, umową o dzieło

Pobierz plik (PDF, 0.39 MB)

KLAUZULA INFORMACYJNA przetwarzanie danych osobowych rodziców /opiekunów prawnych i dzieci w związku z rekrutacją / kontynuacją uczęszczania dziecka do Żłobka

Pobierz plik (PDF, 0.39 MB)

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij